Til Håndværker- og Industriforeningerne

Kære formand

Der er de sidste 10 dage blevet sendt breve ud fra AUB/ATP, som har skabt en del tvivl og vrede ift. en ny praktikplads-AUB ordning. SMVdanmark har fået en del henvendelser fra små virksomheder, som tror, at de skal betale 27.000 kr. i ekstra bidrag. Derfor vil vi gerne berolige jer alle med, at det reelle krav til lærlinge er blevet utroligt lavt. Du/I er meget velkomne til at sende nedenstående til jeres medlemmer. Det kan måske være med til at skabe bedre overblik.

 

Virksomheder, der kun har en erhvervsuddannet ansat, vil blive undtaget for praktikplads-AUB bidraget. Alle andre virksomheder med faglærte, der ikke har lærlinge, vil afhængig af branche skulle betale 500-1000 kr. pr. faglært i praktikplads-AUB. Derefter får man et tilskud pr. faglært på 295 kr. som fratrækkes den almindelige AUB, så beløbet bliver reelt lavere. Der er andre faktorer, der kan påvirke det enkelte regnskab, som først kommer i juni 2019, men det bliver skønsmæssigt regninger i den størrelse.

SMVdanmark har lavet en AUB-beregner – gå til beregner…

Vi har lavet en beregner (https://smvdanmark.dk/Files/NW/PDF/Uddannelse/SMVdanmarks%20praktikplads_AUB%20beregner%20jan%202018V2.xlsx), hvor virksomhederne kan udregne deres bidrag, men tallene er ikke så høje som frygtet. Hermed nogle eksempler på, hvor mange ansatte faglærte brancherne skal have, for at skulle have en hel lærling (1 elevpoint) eller betale 27.000 kr.

Eksempler på brancher:

  • Smed i ’fremstillingsvirksomhed’ (branchekode 10-33): 50 fastansatte faglærte pr. elev (2 % af virksomhedens faglærte skal være lærlinge)
  • Frisør i ’andre serviceydelser’ (branchekode 94-96): 28 fastansatte faglærte pr. elev (3,57 %)
  • Anlægsgartner i ’administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester’ (branchekode 77-82): 53 fastansatte faglærte pr. elev (1,89 %)
  • Tømrer i  ’Bygge- og anlægsvirksomhed’ (branchekode 41-43): 36 fastansatte faglærte pr. elev (2,78 %)
  • Maler i ’bygge- og anlægsvirksomhed’ (branchekode 41-43): 30 fastansatte faglærte pr. elev (3,33 %)

I SMVdanmark mener vi, at det er fint at regeringen og arbejdsmarkedets parter (LO og DA, som vi ikke er en del af) har fokus på, at der skal skabes flere praktikpladser, da vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Op mod 85.000 faglærte mangler vi allerede i 2025 ifølge Danmarks Vækstråd.

 

For kompliceret og uambitiøs

Vi mener dog, at denne ordning er unødig kompliceret og derudover uambitiøs, da man kun kræver, at man tager en elev/lærling pr ca. 35 ansatte faglærte. De fleste af vores virksomheder har mindst en lærling pr. 10 faglærte og derfor har deres beregninger virket demotiverende. De får at vide, at de kun skal have én lærling når de faktisk har 5. De får ikke en ekstra bonus, da bonusser for at tage flere lærlinge kun gives til dem, der de sidste 3 år ikke har været gode til at tage lærlinge. Det hele er blevet alt for kompliceret til at kommunikere til virksomhederne.

Indfør en enkel ordning med bonusser til alle der tager lærlinge

SMVdanmark mener, at man skal indføre en enkel ordning med bonusser til alle der tager lærlinge. Det giver bedre læring med en gulerod fremfor en tvangsordning, men det er kun retfærdigt, at de der bruger arbejdskraften også er med til at betale for at de bliver uddannede.
Se mere her i den nyeste artikel: https://smvdanmark.dk/nyt-presse/nyheder/alle-nyheder/hvor-mange-l%C3%A6rlinge-skal-du-have?Action=1&PID=16641

Har I flere opklarende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores uddannelsespolitiske chefkonsulent Dorte Kulle på kulle@SMVdanmark.dk eller tlf. 22174717