Foreningens 150 års jubilæum d. 5. februar 2004

I forbindelse med forenings 150 års jubilæum d. 5. februar 2004, har vi modtaget et overvældende antal gaver som primært skal anvendes
til kunstværket “Åguden”.

Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke for de mange flotte gaver, og håber, at vi gennem de mange bidrag som er kommet ind kan være
med til at præge byen på en positiv måde.

Herluf Madsen, Grenå 1 buket røde roser
C. Hjorth Willum og frue, Grenå 1 buket gule liljer
Borgmester Gert Schou, Grenå 3 fl. Rødvin
A/S Søren Jensen, Grenå 2 fl. Grenå-vin
Ret & Råd Djursland, Grenå 3 fl. Rødvin
Anna Marie Skytte og Lasse Andersen kontant kr. 500,00
HSM Industri A/S, Grenå check kr. 10.000,00
Grenaa-Bladet Aps, Grenå check kr. 1.000,00
B&G Bank, Grenå (BG fonden) check kr. 15.000,00
Ebeltoft Håndværker-Industri og
Borgerforening check kr. 1.000,00
+ 2 ekspl. af jubilæumsbog
Grethe og Frede Frandsen, Grenå check kr. 200,00
Nordea Bank A/S, Grenå (Nordeafonden) check kr. 10.000,00

BP Electric A/S, Grenå check kr. 500,00
Alu-Comp A/S, Grenå check kr. 1.000,00
VVS Per Møller Aps., Grenå check kr. 1.000,00
Danske Bank A/S, Grenå check kr. 10.000,00
Djurslands Erhvervsråd check kr. 500,00
Silkeborg Håndværker- og Industriforening check kr. 500,00
Grenå Tekniske Skole check kr. 300,00
Bodil og Jens Wulff, Grenå check kr. 1.000,00
Skanderborg Industri- og Håndværkerforening check kr. 500,00
Vivild og Omegns Sparekasse, Grenå check kr. 5.000,00

Grenaa Kommune check kr. 5.000,00
Aalsrode Tømrerfirma, Grenå check kr. 1.000,00
Murerfa. Rasmus Jakobsen A/S, Grenå check kr. 1.000,00
Aarhus Haandværkerforening check kr. 1.500,00
Djurslands Bank A/S, Grenå gavebrev kr. 18.750,00
Sparekassen Kronjylland, Grenå
(gavefonden) gavebrev kr. 10.000,00
Grenå Bil-Center A/S, Grenå gavebrev kr. 25.000,00
+ 2 fl. Rødvin
beløbet overrækkes ved fa.jubil. 1-7-04

Schack Invest Aps, Grenå
V/ Peter Schack Poulsen gavebrev kr. 10.000,00
Arkitektfirma Glindvad & Jeppesen, Grenå tilsagn kr. 5.000,00
Varelotteriet tilsagn kr. 30,000,00

Herudover ligger der et fast tilsagn fra vogmandsfa. Gert Svith om at hente stenen til “Åguden” i Nr. Snede, bringe den til Grenaa
Stenhuggeri og senere bringe den til sit endelige endemål.

Grenå Kommune (og Byråd) har givet tilsagn om at lave ”Ågudens gulv”, d.v.s. klargøring af arealet samt udføre alle belægninger uden om
selve skulpturen og bassinet.

Der foreligger mere eller mindre tilsagn fra virksomhedsmedlemmer om at udføre arbejder i forbindelse med anlægget.
En mindre forening i Grenå vil på næste bestyrelsesmøde behandle forslag (fra et bestyrelsesmedlem om at yde et kontant tilskud i
størrelsesordenen 3.000 –
5000 kr.

Der kan endvidere forventer yderlige bidrag til ”Åguden”

Fhv. vvs.installatør Børge Lindgren, Grenå har skænket et beløb på kr. 100,- for hvert år familien Lindgren har været medlem i GHIF – i alt
kr. 14.700,00.
Dette beløb skal efter giverens ønske indgå i ”lærlingelegatets fond.

12.02.04 Orla Bisgaard, Grenå kr. 125,00

mar.04 Håndværksrådet kr. 1.000,00

mar.04 Nykredit bank A/S tilsagn kr. 10.000,00

mar.04 Revision Øst A/S, Grenå tilsagn kr. 2.000,00