Hemmeligt rum har givet plads til toilet

  • 0
  • november 8, 2022

09/07/2024 KL. 14:06

Hemmeligt rum har givet plads til toilet

Både gæster og smede kan nu komme på toilet i Den Gamle Smedje i Grenaa.

Det er en kendt sag, at gamle bygninger både kan byde på mange udfordringer og spændende muligheder. Her kan man blandt andet gå på jagt efter hemmelige rum og søge bag blændede døre. I gamle slotte og herregårde var ”hemmeligheden” ofte et godt skjult toilet placeret i en krog ved ydervæggen af bygningen.

I Den Gamle Smedje i – selvfølgelig – Smedestræde Grenaa er det lige omvendt – her fandt man også et hemmeligt rum – som nu er blevet til et toilet.

Det var i forbindelse med, at der skulle lægges vand ind i den gamle bygning, at man mellem selve smedeboligen og smedjen fandt et skjult rum, som kunne indrettes til toilet med håndvask – og derved slap man for at gribe ind i den originale indretning af smedjen.

Læs artikel »

Ved afdækningen af en blændet dør i smedjen opdagede man et mindre rum, der stod med rå murede vægge og jordgulv. Her var der fine muligheder for at indrette toilettet, som kan benyttes af både gæster og de arbejdende smede. Og give en længe ønsket forbedring af formidlingsmulighederne i Den Gamle Smedje. Men det krævede en grundig indsats af håndværkere med sans for den gamle bygning.

Hjalp med finansieringen

Der blev taget tilbud fra lokale håndværkere, og til finansiering af projektet blev der søgt og modtaget støtte fra lokale virksomheder, som har været afgørende for, at projektet kunne sættes i gang. Grenaa Håndværker- og Industriforening har mulighed for at søge midler via Varelotteriet, og herfra fik smedjen sin seneste store bevilling på godt 46.000 kroner, som har muliggjort færdiggørelse af projektet.

Bestyrelsen for BLIN – Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs – retter i den forbindelse en stor tak til Vognmandsfirmaet Gert Svith, HSM Industri, Grenaa Motorfabrik, GSM Maskinfabrik og JKJ Stålteknik samt Grenaa Håndværker- og Industriforening for flot opbakning og det gode samarbejde.

Baggrund

I den fredede bygning centralt i Grenaa – Den Gamle Smedje – vises gammelt håndværk i et autentisk miljø. Bygningen blev opført i 1849, og her har siden været drevet smedevirksomhed. I smedjen fortælles og vises smedefagets historie, som også er en del af håndværksfagenes og samfundets udviklingshistorie.

Formidlingsvirksomheden til turister, skoleklasser og andre interesserede gæster skal skabe interesse for håndværk generelt og smedevirksomhed specielt og gerne trække unge aktører til. Øget åbningstid med yngre smede i arbejde og et stigende besøgstal gør det nødvendigt at kunne tilbyde toiletfaciliteter i bygningen.

Den Gamle Smedje er en selvejende institution med egne vedtægter og selvstændigt budget og regnskab – og drives som følge af fredningen under ansvar for Kulturstyrelsen. Den til enhver tid valgte bestyrelse for BLIN er også bestyrelse for den selvejende institution og løser samtidig en række driftsopgaver gennem frivillig indsats.

Den Gamle Smedje modtager i perioden 2023 – 2026 et årligt driftstilskud fra Norddjurs Kommune på 12.200 kroner til formidlingsindsatsen, men skal i øvrigt selv finansiere driften og den betydelige udgift til vedligeholdelse og restaurering af den gamle bygning. Det sker ved fonds- og puljeansøgninger til både lokale og landsdækkende interessenter samt mindre lejeindtægter fra den tilhørende smedebolig.