Søg legater

GHIF har 3 legater:
1: Grenaa Håndværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Legatet er en sammenlægning af ca. 25. gamle legater med en fondskapital på ca. 650.000,- kroner. Der er tre overordnede formål.

  1. Understøttelse af unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse, der ligger ud over et svendebrev som faglært håndværker eller en gymnasial eksamen. Heraf kan der søges om et tilskud. Ansøgningstidspunktet er 1. til 20. november hvert år – og kun i denne periode. Skriv til jorgan@grenaas.net
  2. Flidspræmier til elever på erhvervsskolerne i Grenå. Man kan ikke søge, men den enkelte skoles lærergruppe laver indstillinger. Disse legater uddeles i løbet af skoleåret ved afslutninger.
  3. Flidspræmier til håndværkslærlinge. Man kan heller ikke søge, men en lærermester kan indstille en lærling til en flidspræmie. Disse flidspræmier indstilles i november, hvert år.

2: 5. februar-legatet”
Det andet legat, som er meget mindre hedder “5. februar-legatet” for at fejre foreningens stiftelsesdag d. 5. februar 1854. På denne dag sendes der blomsterhilsner til mangeårige medlemmer samt en overraskelse ved foreningens torskegilde i november.

3: HSM Industri A/S
Legat til lærlinge indenfor smedefaget.
Legatet er indstiftet i 2013 og uddeles efter indstilling fra VidenDjurs.
Legatet kan gå til lærlige der har udvist en ekstraordinær indsats inden for sit uddannelsesforløb eller til deres videreuddannelse.
Legatet uddeles i årlige portioner af kr. 10.000,-.

Krav til oplysninger i ansøgning

  • oplysning om navn, adresse, mail og fødselsdag
  • oplysning om uddannelse: student/hf eksamen eller svendebrev som faglært håndværker
  • oplysning om forældres navne og adresse/r
  • oplysning om hvilken videregående uddannelse man har påbegyndt (skal attesteres af studiekontoret)
  • et fyldestgørende CV

* Ansøgningen skal sendes i perioden fra 1. november – 20. november for at komme i betragtning.