Grenaas legater til unge samles i Haandværkerforeningen

Grenaas legater til unge samles i Haandværkerforeningen:

Gennem de sidste over 100 år har der været omkring 50 legater i Grenaa til hjælp til unge under uddannelse. Nogle har været administreret af Grenaa Kommune,
nogle af Haandværkerforening – i dag Grenaa Haandværker- og Industriforening.
Fra årsskiftet slås legaterne sammen i fire store legater, som skal styres af Haandværkerforeningen. Der vil blive uddelt omkring 25.000 kroner i forskellige legater
til unge i den nuværende Grenaa Kommune. Her kommer kommunesammenlægningen fra 1. januar ikke til at spille ind, fordi de øvrige områder i den nye
Norddjurs Kommune ikke har haft legater af samme karakter.

Fire legater

Der er nu fire legater – tre store og et lidt mindre.
Grenaa Kommune fik i 1998 samlet en række små legater i et: ”Emma og Jørgen Jensens Mindelegat for unge under uddannelse fra Grenaa Kommune”. Grenaa Byråd har siden administreret det legat.

50 procent af disse fondsmidler indgår nu i ”Grenaa Haandværkerforenings legat til Erhvervsskolerne i Grenaa”, der fra årsskiftet vil have en fondskapital på ca. 300.000 kroner. De godt 100.000 kroner kommer fra det kommunale legat, mens de ca. 200.000 kroner kommer fra Haandværkerforeningens legat til Grenaa Tekniske Skole. Det legat blev oprettet i 1995 af fem mindre legater. Legatet vil fremover kunne give flidspræmier m.v. til elever fra Grenaa Tekniske Skole, Grenaa Handelsskole, Jysk Pædagog Seminarium, Grenaa, Grenaa Produktionsskole samt social- og sundhedshjælper-uddannelsen.

Også til ”Grenaa Haandværkerforenings legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa Kommune” er der kommet ca. 100.000 kroner fra de kommunale fondsmidler. Et tilsvarende beløb fra Haandværkerforeningens legat til videreuddannelse af håndværkersvende, som ligeledes er et sammenlægningslegat fra 1995.

Det tredje store legat, som skal administreres af Legatudvalget, er Grenaa Haandværkerforenings legat til håndværkerlærlinge. Det har en fondskapital på ca.
140.000 kroner. Fra starten er kapitalen kommet fra fem forskellige mindre legater.
Det lidt mindre ”5. februar-legatet” administreres af bestyrelsen for Grenaa Haandværker- og Industriforening og uddeles på foreningens stiftelsesdag 5. februar. Midler fra dette legat bruges også til uddeling af foreningens initiativpris ”Kanne-prisen”. Fondskapitalen er på ca. 42.000 kroner.
Legatet blev oprettet i 2001 ved en sammenlægning af 19 mindre legater.

HSM Industri A/S
Legat til lærlinge indenfor smedefaget.
Legatet er indstiftet i 2013 og uddeles efter indstilling fra VidenDjurs.
Legatet kan gå til lærlige der har udvist en ekstraordinær indsats inden for sit uddannelsesforløb eller til deres videreuddannelse.
Legatet uddeles i årlige portioner af kr. 10.000,-.