Lærlingeklub Norddjurs

 • 0
 • august 23, 2016

Lærlingeklub Norddjurs – for lærlinge i håndværks- og jern/metal virksomheder.
Sammen kan vi mere end hver for sig, og i samarbejde har vi muligheden for at samle en stor gruppe lærlinge mhp. at skabe andre former for udvikling og samvær end man kan i den enkelte virksomhed.
Vi skal gøre en særlig indsats for at skabe ekstraordinære dygtige lærlinge, og vi skal gøre en ekstraordinær indsats for at få dygtige lærlinge.

Formål
Lærlingeklubben har til formål:

 • tiltrække dygtige lærlinge til virksomhederne
 • skabe dygtige lærlinge, og på sigt dygtige svende i virksomhederne
 • profilere virksomhederne i Norddjurs Kommune bl.a. på uddannelsesinstitutionerne.

Indhold
Ud over de faglige kvalifikationer, som hver mestervirksomhed er garant for, så er der en række færdigheder som er vigtige i dag, og som bliver vigtige fremover. De færdigheder vil lærlingeklubben fokusere på, ud over at skabe sociale relationer på tværs af brancher.

Emnerne i lærlingeklubben må derfor forventes at være:

 • Problemløsning
 • Service og serviceadfærd
 • Samarbejde
 • Kritisk tænkning
 • Forhandlingsevne
 • Aktiv lytning
 • Fleksibilitet
 • sammen med input fra lærlingene.

Deltagere:
Nuværende lærlinge, og af og til for interesserede, måske kommende lærlinge.

Hvordan
Lærlingeklubben mødes 4 gange årligt: september, december, marts og juni. Torsdage fra kl. 14.30-16. Mester betaler den del af mødet der ligger i arbejdstiden. Mødet afsluttes med lidt til maven.

Tilmelding til hvert møde sker direkte til mester. Mester melder derefter til hos dwp@djurswindpower.dk. Møderne tilrettelægges og ledes af DJURS Wind Power. Der udsendes invitation til hvert møde.

Hvem
Lærlingeklubben er først og fremmest for virksomheder inden for håndværk, byggeri, jern- og metal. Der er begrænset antal pladser, så derfor er deltagelse i lærlingeklubbens første år/4 møder, efter først til mølle.

Elcon Grenaa A/S, A/S Grenaa Motor, Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S, Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S, VVS Per Møller Aps og Aalsrode Tømrerfirma A/S er allerede tilmeldt.

Første møde
8. september kl. 14.30-16 på Kystvejens Konferencecenter.

Tema: Vores lærlingeklub, gevinster og mål? Hvem er de andre? Hvad kan jeg bidrage med? (invitation vedhæftet særskilt).

Spørgsmål og tilmelding
Som en del af samarbejdsaftalen mellem Norddjurs Kommune Erhverv og DJURS Wind Power er deltagelsen i lærlingeklubben gratis for de første 4 møder. Derefter kr. 2.500 /år pr. virksomhed op til 10 lærlinge.

Tilmelding til deltagelse i lærlingeklubbens første 4 møder sker til lss@djurswindpower.dk senest den 26. august 2016.

Spørgsmål kan stilles til Lene Skovsgaard Sørensen, tlf. 40 83 80 98.