Til Grenaa Haandværker- og Industriforening

2017 blev et skelsættende år for os. Håndværksrådet er blevet til SMVdanmark, og vi står med en ny offensiv strategi, der giver os et stærkere fundament i vores arbejde med at kæmpe for bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder.

Vi glæder os over, at SMV’erne har fået stærkt fokus hos politikerne, og at vi har fået super gode resultater på flere af vores mærkesager. Tak til alle jer, der har bidraget til at sætte SMV’ernes vilkår på dagsordenen i 2017. Vi håber på, at vi sammen også kan gøre 2018 til SMV’ernes år.

Tak for et godt samarbejde i året der gik og de aller bedste ønsker for det nye år.
Mange julehilsner
Ane Buch