Torsdag d.29 september. kl.18.30

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden, Klaus Allermann
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab gennemgås og forelægges til godkendelse
5. Valg:

 • a. Formand – Klaus Allermann modtager genvalg
 • b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  Michael Tipsmark – modtager genvalg
  Lise Kristensen – modtager genvalg
  Claus Jacobsen – modtager genvalg
 • c. Valg af suppleanter
  Bjarne Pedersen- modtager ikke genvalg
  Esben Lauridsen- modtager genvalg
 • d. Valg af revisor
  Ole Jensen- modtager genvalg
 • e. Valg af fanebærer
  Michael Tipsmark – modtager genvalg
 • f. Valg af tre ”læg” medlemmer til 5.februar-legatet
  Per Møller, Ole Jensen, Peter Schack – Modtager alle genvalg
 • g. Valg af tre medlemmer til legatudvalget
  Henrik Møller, Jørgen Andersen, lise Kristensen – modtager alle genvalg

6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret:
Husstand kr. 175,- / firma inkl. HVR kr. 600
7. Fastsættelse af legatsum 5. februar – bestyrelsen foreslår uændret kr. 12000,
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt, herunder god debat samt gode råd til bestyrelsen

Sommerhilsen 2016

Så kom sommeren da tilbage til Danmark, det er bestemt ikke så dårligt og selv om vi går imod vinter halvåret.
Når solen smiler på alle bliver dagens arbejder dog noget nemmere og vi som håndværkere får trods alt et lille smil om munden, tror faktisk også det lykkes for landmanden i år.
Jeg håber vi alle ses til generalforsamlingen eller til vores Torskegilde på hotel Havlund torsdag den 03-11-2016

Klaus Allermann

SE SOM PDF »