G.H.I.F.`s ordinære generalforsamling

  • 0
  • oktober 27, 2021

Torsdag d.11 november 2021. kl.18.00

G.H.I.F.`s ordinære generalforsamling

Kære medlemmer i Grenaa håndværker- og industriforening.

Jeg håber alle er kommet på den anden side af Corona så vi forsætter det vi gjorde sidst vi kunne mødes, med at slå generalforsamling og torskegilde sammen var jo en succes, i hvert fald når vi ser på deltagerantallet, der har ikke været så stort et fremmøde til en generalforsamling i GHIF de sidste mange år.

Generalforsamling Kl.18.00 torsdag d. 11. november på:

Restaurant Mundgodt, Storegade 6, 8500 Grenå

Der vil være en øl eller vand ved ankomst, og efter generalforsamlingen bliver der serveret torsk/bøf, en øl og en dram på foreningens regning. Yderligere drikkevarer er for egen regning. Dagsorden til generalforsamling vedhæftet.

På bestyrelsens vegne

Klaus Allermann

Tilmelding til Klaus på mail klaus@allermannraad.dk

Med angivelse af om man skal have torsk eller bøf

SU senest 03-11-2021.