G.H.I.F.`s ordinære generalforsamling

 • 0
 • september 1, 2017
Torsdag d. 28 september 2017 kl.18.30 Dagsorden:
 1. Velkomst ved formanden, Klaus Allermann
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede regnskab gennemgås og forelægges til godkendelse
 5. Valg:
 Formand
Klaus Allermann - modtager genvalg


Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Henrik Møller - modtager genvalg
Klaus Jakobsen - modtager genvalg
Esben Møller - modtager genvalg

Valg af suppleanter
Anders Andersen - modtager genvalg
Esben Lauridsen - modtager genvalg

Valg af revisor
Peter Poulsen - modtager genvalg

Valg af fanebærer
Michael Tipsmark - modtager genvalg

Valg af tre ”læg” medlemmer til 5.februar-legatet
Per Møller, Ole Jensen, Peter Schack - modtager alle genvalg

Valg af tre medlemmer til legatudvalget
Henrik Møller, Jørgen Andersen, Lise Kristensen - modtager alle genvalg

 1. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret:
Personligt medlemsskab kr. 175,- / firma inkl. HVR kr. 600,-
 1. Fastsættelse af legatsum 5. februar - bestyrelsen foreslår uændret kr. 12.000,-
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt, herunder god debat samt gode råd til bestyrelsen